Machines voor Natuur- & maaibeheer

Moerasmaaier PISTENBULLY100

Deze omgebouwde Pistenbully is geschikt om in moerassige gebieden te maaien én het maaisel op te vangen in één en dezelfde werkgang. De ultra brede rupsen zorgen voor een zeer geringe bodemdruk tijdens deze werken.

2012-11-06-PB100-Rajo-Auslieferung-069