De firma Heylen kiest voor Truxor om aan ecologisch waterbeheer te doen.

02 januari 2022

De Truxor T50 is een amfibie-werktuigendrager waarmee diverse werkzaamheden in water en moeras kunnen worden uitgevoerd. In Belgie zet men Truxor vooral in voor de bestrijding van diverse waterexoten.