Levering Agentschap Natuur & Bos – Oudenaarde: ECO mulcher voor Rapid

De oudstrijder “RAPID EURO 4” eigendom van het Agentschap voor natuur en Bos, afdeling Oudenaarde wordt uitgerust met een nagelnieuwe RAPID ECO ontstruiker. Een zéér geslaagde combinatie als je het ons vraagt. De gebruiker is in de wolken met zijn nieuwe werktuig.