Scholing alternatieve onkruidbestrijding voor gemeenten i.s.m. ADALIA

Een tweetal keer per jaar organiseert ADALIA een scholing inzake alternatief onkruidbeheer voor gemeentebesturen. Op 9 Juni waren we te gast in de provincie Henegouwen. We werken hier uiteraard erg graag aan mee. In dit kader stellen wij dan  vooral onze batterij aangedreven toestellen voor; Rapid URI werktuigendrager in combinatie met een dolomiet frees en de GreenWeedbrusch onkruidborstel.