Met de aankoop van een trommelmaaier en hooikeerder gaat de Golf van Zwijnaarde voor een ecologisch beheer.

01 februari 2022

De Executive Club Private Golf Zwijnaarde kiest resoluut voor een ecologischere benadering van het beheer van diverse delen van het golfterrein. Hiervoor werd geïnvesteerd in een werktuigendrager Panter dewelke in eerste instantie werd uitgerust met een dubbele trommelmaaier en een hooikeerder. Hiermee kan men bepaalde aanpalende terreinen verschralen waardoor een andere plantengroei meer wordt gestimuleerd  dan enkel het bestaande gras. Het eerste jaar is dit een (tijds)investering want doordat de bodem nog vol voedingstoffen zit zullen de grassen tijdelijk toch nog sneller groeien dan de andere vegetatie. Door het eerste jaar wat vaker te maaien ga je sneller verschralen en bekom je algauw een grotere (bloemen)diversiteit. We heten dit een bloemrijk grasland dewelke op zijn beurt al snel een grote populatie van insekten en kleine zoogdieren aantrekt. Op zorgvuldig gekozen plekken op de site kan men het hooisel in een (hout)wal verwerken. Ook hier zal daardoor de diversiteit van het dierenleven snel toenemen.